Bedske

Umc maastricht interne geneeskunde


Aangenomen voor de opleiding, na een positief bericht van de opleider wordt voor iedere aios, in overleg met de regionale opleiders en met de aios zelf, een opleidingsschema opgesteld. Maastricht umc is not responsible for any translations provided by google Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Google Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Dit betreft 1 onderwerp per jaar, waarbij deelnemers gedurende een half jaar elke hills maand een aantal opdrachten maken. Viewers who rely on information through google Translate on our web site do so at their own risk. In principe kan iedere kandidaat slechts 1 keer deelnemen aan de sollicitatieronde, tenzij de opleiders met een specifiek advies aangeven dat deelname in het volgende jaar is toegestaan. In de eerste plaats is er veel aandacht voor de algemene interne geneeskunde. De nederlandse federatie van Universitaire ziekenhuizen heeft onze afdeling erkenning gegeven voor een groot aantal Topreferente functies en Expertisecentrum-functies. Hieronder verstaan we niet alleen goede zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen, maar ook topkwaliteit zorg voor veel-voorkomende aandoeningen. Inhoud van de opleiding. Voor het uitvoeren van veel van de topreferente functies werken wij samen met andere afdelingen in het VUmc. Boerhaave nascholing organiseert onderwijs over niet-medische onderwerpen voor alle aios van alle medisch specialismen. Interne, geneeskunde, maastricht - mumc - page 169

Hij treedt per 1 juni aan als opvolger van prof. Vasculaire geneeskunde maakt deel uit van het HartVaat Centrum (HVC) maar behoort onder de vakgroep Algemene Interne geneeskunde van de vakgroep Interne geneeskunde. De polikliniek interne geneeskunde van viecuri is telefonisch bereikbaar. Maastricht, universitair Medisch Centrum (mumc) niv Interne, geneeskunde, umc, utrecht

het maastricht umc dat embryoselectie een veilige. Leunissen (1954) is internist en hoogleraar interne geneeskunde in het maastricht umc.

Iedere aios krijgt vanaf het begin van de opleiding een onbetaalde aanstelling bij het lumc, zodat hij of zij gebruik kan maken van de online bibliotheek. De eisen voor de opleiding staan beschreven in het Besluit Interne geneeskunde en het Kaderbesluit van de rgs ( ). De fijter, aanmerking hoofdopleider Interne geneeskunde, c7-Q. Tevens neemt 1 van de aios deel aan de gesprekken. De opleidingen in de differentiaties staan ook open voor aios interne geneeskunde uit andere opleidingsregio's. De fijter, opleider interne geneeskunde. Azm maastricht, umc in, maastricht, de telefoongids

Interne geneeskunde - vumc

Actueel adres, telefoonnummer en openingstijden voor azm/. Maastricht, umc in, maastricht vindt u in dé lokale bedrijvengids - ».

Interne geneeskunde: goede zorg, ook voor wie 'niet in een hokje past'. De sollicitatieronde bestaat uit gesprekken met de hoofdopleider en plaatsvervangend opleider van het lumc, de opleiders van de regionale partnerziekenhuizen en een aantal opleiders van differentiaties. Onder andere op het gebied van diabeteszorg, endocrinologie, erfelijke stofwisselingsziekten, genderzorg, infectieziekten, ouderengeneeskunde en vaatziekten wordt topreferente zorg kleedjes verleend.

Maastricht, umc - maastricht, netherlands facebook

Interne geneeskunde en de zorg voor ouderen: een onconventionele geschiedenis Hans fiolet, harry hillen de ouderengeneeskunde in het academisch ziekenhuis Het hoofd. Binnen de onderafdeling Hematologie (afdeling. Interne, geneeskunde ) van het academisch ziekenhuis, maastricht is de hematologische intensive care een zeer belangrijk. Interne, geneeskunde ziet de patiënt als een geheel. Dit is belangrijk en efficiënt, zeker bij patiënten die meerdere aandoeningen tegelijk.

Hoogleraar, hoofd afdeling, interne, geneeskunde. Het specialisme, interne, geneeskunde binnen het, maastricht, umc omvat de volgende specialisaties. Op de polikliniek interne geneeskunde komen patiënten voor diagnose en behandeling van klachten aan de inwendige organen. In 1993 werd hem de azm award Professor. Flendrig was de grondlegger van de academische interne geneeskunde in, maastricht toegekend voor zijn grote.

Interne geneeskunde nieuws werken bij maastricht umc

  • Vasculaire interne geneeskunde maastricht HartVaat Centrum
  • Verpleegkundige Interne geneeskunde m/v lumc
  • Waarom interne geneeskunde bij VUmc?

  • Umc maastricht interne geneeskunde
    Rated 4/5 based on 581 reviews